Atletika Knoflík

Logo Knoflik

Úvodní stránka > Tvoření pro děti...zveme Vás

~ Tvoření pro děti...zveme Vás ~

Tvoření pro děti ~

...zveme vás a děti k tvořivým aktivitám .-)...zanedlouho začnou a i vyzkoušet si můžete . stavění s lego kostkami s Bricks4kidz, hokusy pokusy s Věda nás baví, tvořit ve Výtvarce či Keramice a přičichnout k tvořivé a hravé Dramatice...mrkněte do nabídky a stavte se, pište na recepce@centrumknoflik.cz :-).
Krásné tvořivé dny nám všem, malým i velkým.


VÝTVARKA

začátek kurzů v týdnu od 17. 9.


kde: Knoflík, Jablonecká 724/6

kdy: ÚTERÝ OD 16 A 17,15 HODIN pro děti od 6 let

        STŘEDA OD 10 HODIN pro děti malinké, od 3 let, s rodiči či bez

kdo: Eliška Kasinová

co: Výtvarné tvoření s různými materiály pro malé i větší. Vhodné pro děti samotné i v doprovodu rodičů. Děti si vyzkouší různé techniky a odnesou domu své malé, vlastnoručně vytvořené, dílko.


KERAMIKA

upřesníme co nejdříve začátek kurzu, konat se bude jednorázově, termíny a témata budou vypsána na webu


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: ČTVRTEK OD 4 LET OD 16 A 17 HODIN

kdo: Eliška Kasinová 


BRICKS4KIDZ - STAVĚNÍ S LEGO STAVEBNICÍ

začátek kurzů ve čtvrtek 4. 10.

ukázková lekce 6. 9. v 16 hodin


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: ČTVRTEK 6 - 9 LET 15 HODIN, 16 HODIN

kdo: lektoři Briks4Kidz

co: Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®. Žáci se účastní kurzů zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby či zajímavé vynálezy.

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
……učíme se, stavíme si, hrajeme si……
Učíme se – školitel prezentuje 5 – 10 minutovou lekci na dané téma.
Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
Kurzy Bricks 4 Kidz® probíhají každý týden během školního roku (v rámci jednoho pololetí). Jedna lekce trvá 50-60min

TVOŘIVÁ DRAMATIKA

HRAVÝ DRAMAŤÁČEK PRO 1. STUPEŇ ZŠ
TVOŘIVÁ DRAMATIKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ

ukázková hodina 10. 9.

začátek kurzu 17. 9.


kde: Knoflík, Jablonecká 724/6

kdy:

PONDĚLÍ 16,00 HODIN pro děti prvního stupně

PONDĚLÍ 17,00 HODIN pro děti druhého stupně

kdo: Tereza Benešová

co: 

Na tomto kroužku se děti prostřednictvím dramatických her, cvičení a speciálních metod učí zejména spousty užitečných věcí pro život. Z dětí netvoří přednostně herce, ale především samostatné, tvořivé a zdravě sebevědomé osobnosti, znalé svých schopností a své hodnoty. Dramatická výchova vede děti pomocí hry k vnímání a poznávání sebe samých i okolního světa a pomáhá jim se v něm orientovat a realizovat. Hravou formou rozvíjí a učí děti:

 • bezproblémové komunikaci

 • správné a spisovné mluvě, širšímu slovníku

 • utvořit, formulovat a následně nebát se vyjádřit svůj vlastní názor a myšlenku

 • verbálním i neverbálním vyjadřovacím schopnostem

 • efektivní spolupráci ve skupině a vzájemné toleranci

 • realizaci jednoduchých úkolů a projektů

 • relaxaci – uvolňování a zbavování napětí a strachu, zbavování se studu a zábran

 • bezprostřední a pohotové reakci na různé, nečekaně vzniklé situace

 • schopnosti rozvrhnout si čas a systematicky docílit nějakého výsledku

 • schopnosti porozumět sobě samému a svým emocím a následně je vyjádřit, prožívat a ovládat

 • empatii

 • samostatnosti a zodpovědnosti

 • hrubé motorice, pohybové představivosti a vnímání prostoru

 • práci s vlastní energií, tělem, hlasem i slovy

 • koncentraci a pozornosti

 • schopnosti vnímat sebe jako plnohodnotnou součást společnosti

 • schopnosti vážit si samy sebe a své práce i práce druhých – každý jsme něčím originální, každý umíme něco lépe a něco hůře; v divadle, ani v životě není malé role!

 • schopnosti objektivně (kladně i negativně) ohodnotit práci svou i druhých

 • nebát se zjistit si informace, které nevím – je správné se na vše ptát a vzdělávat se tak

 • využívat své tvořivosti, obrazotvornosti a fantazie konstruktivním způsobem

 • porozumění obsahu a identifikaci důležitých okamžiků děje

 • vztahu k literatuře, poezii, divadlu a umění, jako takovému

Z pohledu divadelního učí:

 • vstupovat do role, jednat v roli, řešit v roli i mimo ni rozličné problémy

 • improvizovat a jednat v roli a v daných okolnostech

 • využívat pravidla hereckého a mluveného projevu

 • pravidlům jevištního pohybu a komunikace s divákem

 • pravdivému a přirozenému hereckému jednání i ve fiktivní herní situaci

 • zákonitostem času a prostoru

 • cítit a zvládat temporytmus hereckého jednání a gradaci ke konfliktu

 • schopnosti rozlišit fikci od skutečnosti

 • zvládání základních divadelních výrazových prostředků

Mimo jiné děti motivuje k zájmu o osobní rozvoj a překonávání sebe samých. Učí je, že není třeba soutěžit a porovnávat se s ostatními, ale že důležité je zvítězit samy nad sebou a uvědomovat si své osobní pokroky. 


VĚDA NÁS BAVÍ

začátek lekcí ve středu 3. 10.

info potkání ke kroužku středa 5. 9. v 16 00


kde: Knoflík, Jablonecká 724/6

kdy: STŘEDA 16:00-17:00 A 17:00-18:00 HOD.

kdo: lektoři Věda nás baví

co: Vědecké kroužky pro děti ve věku 6 - 10let, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.


KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK

Telefon: 605806230 Email: info@centrumknoflik.cz

DDM Praha 9

Měšická 720

Praha 9 - Prosek

Knoflík Prosek

Jablonecká 724

Praha 9 – 19000

Knoflík Vysočany

Čihákova 18

Praha 9 – 19000

MC Rybička

Tomanova 1671

274 01 Slaný