Atletika Knoflík

Logo Knoflik

Úvodní stránka > Tvoření pro děti

~ Tvoření pro děti ~


VÝTVARKA


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: PONDĚLÍ OD 3 LET OD 16.30 HODIN

          ÚTERÝ OD 6 LET OD 17 HODIN

kdo: Eliška Kasinová

co: Výtvarné tvoření s různými materiály pro malé i větší. Vhodné pro děti samotné i v doprovodu rodičů. Děti si vyzkouší různé techniky a odnesou domu své malé, vlastnoručně vytvořené, dílko.


KERAMIKA


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: ČTVRTEK OD 4 LET OD 16 A 17 HODIN

kdo: Eliška Kasinová 


BRICKS4KIDZ - STAVĚNÍ S LEGO STAVEBNICÍ


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: ČTVRTEK 6 - 9 LET 15 HODIN, 16 HODIN

kdo: Tomáš Závora

co: Naše kurzy rozvíjejí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®. Žáci se účastní kurzů zaměřených na různé tematické okruhy – např. vesmír, známé stavby či zajímavé vynálezy.

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
……učíme se, stavíme si, hrajeme si……
Učíme se – školitel prezentuje 5 – 10 minutovou lekci na dané téma.
Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
Kurzy Bricks 4 Kidz® probíhají každý týden během školního roku (v rámci jednoho pololetí). Jedna lekce trvá 50-60min

TVOŘIVÁ DRAMATIKA


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: ÚTERÝ 16:00-17:00 HODIN

kdo: Simona Černá

co: Tvořivá dramatika rozvíjí kreativitu a tvořivost, což je, v předškolním a v mladším školním věku, velmi důležité.
U dětí nelze mluvit ještě o herectví jako takovém, ale hlavně o jejich přirozenosti a schopnosti improvizace, která bude také součástí těchto lekcí.

Na začátku si ovšem budeme hlavně hrát, neboť hra je základní prostředek volnočasové aktivity dětí, již od nejútlejšího věku. Jejím prostřednictvím dítě řeší obvyklé i neobvyklé sociální situace a přirozenou cestou si osvojuje nové poznatky a dovednosti.

 


VĚDA NÁS BAVÍ


kde: Knoflík na kopci, Jablonecká 724/6

kdy: STŘEDA 16:00-17:00 A 17:00-18:00 HOD.

kdo:

co: Vědecké kroužky pro děti ve věku 6 - 10let, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, hydraulický píst, váhy, model elektroskopu nebo čistírnu odpadních vod apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.


 


KULTURNÍ A RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK

Telefon: 605806230 Email: info@centrumknoflik.cz

DDM Praha 9

Měšická 720

Praha 9 - Prosek

Knoflík Prosek

Jablonecká 724

Praha 9 – 19000

Knoflík Vysočany

Čihákova 18

Praha 9 – 19000

MC Rybička

Tomanova 1671

274 01 Slaný